(0224) 79 88 22

ma t/m vr 9.00 tot 17.30 uur

BLOG 2   Dkim en SPF   Buro365

Laat uw e-mail gegarandeert aankomen met DKIM en SPF!

Voorkom dat uw e-mail in de SPAM folder terecht komt van uw klant.

In de moderne digitale wereld, waar e-mails een integraal onderdeel zijn geworden van onze communicatie, staan we vaak niet stil bij de complexiteit en de mogelijke bedreigingen die schuilen achter onze inbox. Cybercriminelen worden steeds inventiever in hun pogingen om misleidende e-mails te verzenden, met als doel gevoelige informatie te stelen of malware te verspreiden. Gelukkig zijn er technologieën zoals DKIM (DomainKeys Identified Mail) en SPF (Sender Policy Framework) die ons helpen bij het versterken van de e-mailbeveiliging. In dit artikel duiken we dieper in op waarom het gebruik van DKIM of SPF essentieel is voor organisaties en hoe wij bij Buro365 dit voor u kunnen instellen.

E-mails als doelwit
E-mails zijn een van de meest gebruikte communicatiemiddelen in zowel persoonlijke als zakelijke context. Echter, het open karakter van e-mails maakt ze vatbaar voor misbruik. Cybercriminelen proberen regelmatig om e-mails te vervalsen en zich voor te doen als legitieme afzenders. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals financiële verliezen, datadiefstal en reputatieschade. DKIM en SPF zijn twee krachtige instrumenten die zijn ontworpen om deze bedreigingen het hoofd te bieden.

DKIM in actie
DKIM, of DomainKeys Identified Mail, is een methode om de authenticiteit van een e-mailbericht te verifiëren door middel van digitale handtekeningen. Wanneer een e-mail wordt verzonden, voegt de verzendende server een digitale handtekening toe aan de e-mailheader. Deze handtekening wordt gegenereerd met behulp van een privésleutel die alleen bekend is bij de verzendende partij. Bij ontvangst kan de ontvangende server de publieke sleutel van de verzender gebruiken om de handtekening te verifiëren. Als de handtekening overeenkomt, is de e-mail als legitiem gemarkeerd.

Het gebruik van DKIM helpt niet alleen bij het voorkomen van phishingaanvallen, maar het verhoogt ook het vertrouwen van de ontvanger in de herkomst van het bericht. Dit is vooral cruciaal in zakelijke communicatie, waar gevoelige informatie vaak wordt uitgewisseld.

SPF als schild
Naast DKIM is het Sender Policy Framework (SPF) een andere pijler van e-mailauthenticatie. SPF werkt door het specificeren van welke servers gemachtigd zijn om e-mails te verzenden namens een specifiek domein. In de DNS-records van een domein wordt aangegeven welke servers geautoriseerd zijn om e-mails namens dat domein te verzenden. Wanneer een e-mail wordt ontvangen, controleert de ontvangende server de SPF-records van het vermeende verzendende domein. Als de verzendende server niet in de geautoriseerde lijst staat, kan de ontvangende server de e-mail als verdacht beschouwen.

SPF fungeert als een schild tegen e-mailspoofing, waarbij een aanvaller zich voordoet als een legitieme afzender. Door expliciet aan te geven welke servers gemachtigd zijn, vermindert SPF het risico op misbruik van het domein en verhoogt het de algehele e-mailbeveiliging.

Zakelijke overwegingen
Voor bedrijven zijn de risico's van onveilige e-mailcommunicatie nog groter. Een succesvolle phishingaanval kan niet alleen leiden tot financiële verliezen, maar ook tot aanzienlijke reputatieschade. Klanten en partners vertrouwen op de integriteit van e-mailcommunicatie voor het uitwisselen van gevoelige informatie, en het niet adequaat beschermen van dit kanaal kan verstrekkende gevolgen hebben.

Het implementeren van DKIM en SPF is daarom een cruciale stap voor organisaties om het vertrouwen in hun digitale communicatie te waarborgen. Het beschermt niet alleen tegen directe aanvallen op het bedrijf, maar het draagt ook bij aan het beschermen van klanten en partners tegen potentieel misleidende e-mails die in naam van het bedrijf worden verzonden.

Implementatie en naleving
Het gebruik van DKIM en SPF vereist een zorgvuldige implementatie en naleving. Voor DKIM moeten organisaties ervoor zorgen dat hun e-mailservers correct zijn geconfigureerd om digitale handtekeningen toe te voegen aan uitgaande e-mails. Het beheer van privé- en publieke sleutels is ook essentieel om de integriteit van het proces te waarborgen. Bij Buro365 stellen we dit graag voor u in, zodat uw beveiliging verbeterd. We horen het graag als u dit wilt gebruiken.

SPF-implementatie omvat het bijwerken van DNS-records om de gemachtigde verzendende servers aan te geven. Fouten in deze configuratie kunnen leiden tot legitieme e-mails die als ongeldig worden gemarkeerd of vice versa.

Conclusie
In een tijdperk waarin digitale communicatie een integraal onderdeel is van ons dagelijks leven, is het waarborgen van de integriteit van e-mail cruciaal. DKIM en SPF bieden krachtige mechanismen om de authenticiteit van e-mails te verifiëren en beschermen individuen en organisaties tegen de groeiende dreiging van phishing en e-mailspoofing.

Het implementeren van deze technologieën vereist een gezamenlijke inspanning van individuele e-mailgebruikers, bedrijven en e-mailproviders. Alleen door gezamenlijk de standaarden voor e-mailauthenticatie te verhogen, kunnen we een veiligere digitale omgeving creëren voor iedereen. Dus, de volgende keer dat je een e-mail ontvangt, bedenk dan dat DKIM en SPF mogelijk achter de schermen aan het werk zijn om jou te beschermen tegen potentiële bedreigingen.

Buro365 beheert uw DNS en Microsoft omgeving en we stellen deze extra beveiliging van DKIM en SPF graag voor u in. Laat het ons weten via support@buro365.nl als u dit nu al actief wilt hebben, zodat we dit op korte termijn voor u kunnen doen.